nhạc Việt chọn lọc

Khi ngôn từ thất bại, âm nhạc lên tiếng-Hans Christian Andersen .